Med over 30 års erfaring er LUMEX A/S en af de førende innovative virksomheder indenfor brand- og ovenlysbranchen.

Vil du sikre dig en professionel service og vedligehold af dit anlæg, så det lever op til DBI Retningslinje 027.
Lumex A/S er som den første leverandør af termiske brandventilationsanlæg godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg i overensstemmelse med DBI Retningslinje 001. 

Find relevant information indenfor vores tre områder her på siden: Naturlig ventilation, brandventilation & ovenlys.
Kontakt os gerne for yderligere information på info@lumex.dk eller på telefon 98 43 02 44.

Om Lumex A/S

Vores medarbejdere er fuldt uddannet i brandsikring og er altid ajour med, hvad der sker på det brandtekniske område. Som medlem af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, er Lumex A/S forpligtet til, at stille store krav til vores vejledning.

Referencer

Lumex A/S leverer ydelser til landets store arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder, men påtager os også gerne opgaver i mindre målestok. Vi er altid behjælpelige med udarbejdelse af beskrivelser og vi vejleder gerne, i byggetekniske eller brandsikkerhedsmæssige spørgsmål. Ønsker du info fra nogle referencer, så kontakt os gerne.

Berit Clausen
​Afdelingsleder

Nyheder

  • 17-05-2016 Vores dygtige Teknikker Klaus Holm Nielsen er nu uddannet Fagleder indenfor ABV. Vi siger tillykke.
  • 18-12-2014 Lumex sælger nu også 230V brandventilation i.h.t. DS/EN 12101-2. Her er der penge, at spare på kabel dimensioneringen. Ring for flere oplysninger.
  • 18-09-2014 Lumex A/S er som den første leverandør af termiske brandventilationsanlæg blevet godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 001. Virksomheden har 3 medarbejder, som er personcertificeret.
  • 01-03-2014 Hvordan kan du gøre din bygning så energieffektiv som muligt?